Program


Dr. Aknai Tamás: Párhuzamos és széttartó folyamatok. A kubizmus.

Dr. Aknai Tamás: Párhuzamos és széttartó folyamatok. A kubizmus.

Dr. Aknai Tamás: Párhuzamos és széttartó folyamatok. A kubizmus.

A 20. és 21. század vizuális kultúrájára ez egyik legnagyobb hatással lévő korai irányzat volt a Cézanne-festészetből és a gazdasági-technológiai átalakulás, ideológiai differenciálódás hatásából létrejövő kubizmus. Erős kritikai ösztönzéseket hozott "mozgásba", hiszen az illúzió megteremtésével párosuló több évszázados hagyományt nem tekintette fenntarthatónak. A művészet nem "utánzó", önálló, képi lényegű valósággá lesz. A műalkotás nem tárgyak puszta tükörképe. A kubisták fő törekvése a véletlenszerű külső forma mögötti belső szerkezet tartalmának feltárása. E cél elérése érdekében többnyire leegyszerűsített geometrikus formaelemek később könnyen öncélúvá váló kultuszát alakították ki.

Előadó: Dr. Aknai Tamás, művészettörténész

Ajánló


Szenvedély és hazafiság Bácskában a történelem sorsfordító viharának közepén. A történet kezdetén Bácskában…

Pál Ferenc aktuális előadásában azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy miként válhat erőforrássá a…

Djibi egyedül neveli a hét éves Sofiat. Az apa minden este mesél lányának,…