Program


Dr. Aknai Tamás - Kívül-belül. A képzőművészet mozgásformái
2

Dr. Aknai Tamás - Kívül-belül. A képzőművészet mozgásformái

A művészet megjelenési formái az egyes térségek politikai és társadalmi berendezkedésének, gazdasági helyzetének az alakulásával összefüggésben változtak.  több

A felvilágosodással és polgári fejlődéssel, a nemzeti önállósodási törekvésekkel párhuzamosan jelentkezett a felfogás, ami a művészetnek fontos szerepet tulajdonított a nemzeti önazonosság kifejezése, a népnevelés, a művelődés és a gazdasági felemelkedés területén. A művészeti és tudományos intézmények Nyugat-Európában évszázadokkal korábban kialakultak, ezek a művészeti élet feltételeit jelentik mind a mai napig: múzeumokat, kiállításokat, a művészeti szervezeteket és művészetoktatási intézményeket. A művészetről folyó beszédet, vitát segítik a napi- vagy havilapok, szakfolyóiratok. Megszervezték a régi művészeti emlékek megmentését, a művészet kommunikációja kiáll a társadalom minden fórumára az Akadémiától kezdve az egyletekig, bizottságokig, építési tervtanácsoktól és expedícióktól a parlamentig. Az 1870-es évek elejére a legfontosabb művészeti intézmények létrejöttek, a műkereskedelem és a kortárs műgyűjtemények fellendülésének az időszaka azonban már az új századra tehető.