Program


Dr. Aknai Tamás: A "belülről vezérelt" alkotó folyamatok. Az expresszionizmus.

Dr. Aknai Tamás: A "belülről vezérelt" alkotó folyamatok. Az expresszionizmus.

Dr. Aknai Tamás: A "belülről vezérelt" alkotó folyamatok. Az expresszionizmus.

Németországban a 20. század második évtizedében az expresszionizmus vált a legjellemzőbb festői törekvéssé. A Fauves-kör német megfelelője, a „Die Brücke” csoport magában hordozta az expresszionizmus csíráit, hatott az expresszionizmusra Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Ensor és Hodler, rajtuk keresztül a szecesszió szimbolizmusa és miszticizmusa. Amíg a kubizmust a teljes objektivitás jellemezte, az expresszionizmus a romantika késői változata. A művészi alany néha beteges szorongásának önkivetítődése a magva az irányzatnak, amely a háború előtt és alatt az értelmiséget elfogta. Az 1910-ben indult az expresszionizmus folyóirata, a „Sturm” (Vihar). Waszilij Kandinszkij (1866-1944) a „tiszta festészet” mellett száll síkra, vallotta, hogy a festményből minden témát, gondolatot száműzni kell. A zenéhez akarta közelíteni a festészetet, úgy vélte, hogy a képzőművészetnek is ugyanolyan tiszta, minden naturális utalás nélküli esztétikai hatást kell ébresztenie, mint a zenének.

Előadó: Dr. Aknai Tamás, művészettörténész

Ajánló


Dr. Mongicourt egy nehéz műtét után elcsalja barátját Dr. Petypont a Maximba mulatni.…